ลิงค์สมัคร เป็นผู้ขายงานวาด
https://www.miricanvas.com/page/contributor_en/
.
กลุ่ม Facebook : Miri Canvas Contributor Thailand https://www.facebook.com/groups/2469706566504905/
.
ข้อกำหนดการส่งงานที่ MiriCanvas
https://www.miricanvas.com/v/11djyq7